Przesłanie do uczestników II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

Październik 2, 2018|

Niektórych zaskakiwać może obecne w nazwie Waszego przedsięwzięcia połączenie dwóch pozornie odległych od siebie pojęć i wartości: nauka (konkretnie Katolicka Nauka Społeczna) oraz festiwal. Pierwsze kojarzy się z suchym systemem wiedzy, skonstruowanym według ścisłych, logicznie powiązanych ze sobą twierdzeń i zasad. Drugie słowo – festiwal – nakierowuje na uczucie radości i święta.

Oczekiwania wobec duszpasterstwa polonijnego

Wrzesień 26, 2018|

W dniach 20 – 23 września br. miał miejsce w Warszawie V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w którym wzięło udział ponad 600 przedstawicieli Polonii. Wśród rozlicznych wydarzeń związanych ze Zjazdem miałem okazję uczestniczyć w Światowym Forum Duszpasterstwa Polonijnego. Jego celem było pogłębienie zrozumienia roli duszpasterstwa polonijnego w kształtowaniu tożsamości narodowej, a także uświadomienie sobie aktualnych wyzwań z jakimi duszpasterstwo to spotyka się w relacji państwo – Kościół. Podczas Forum miałem możliwość podzielenia się kilkoma refleksjami.

Oddech wolności

Sierpień 30, 2018|

Zbliża się kolejna rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Bogu dzięki nikt nie nazywa zawartego wówczas kompromisu „zgniłym”. Obecnie, porozumienie ponad podziałami, to unikalny towar na rynku politycznym. Wspominajmy zatem i uczmy się od historii.

Racja i argumentacja

Sierpień 20, 2018|

W pierwszych dniach września 1939 roku, opierającym się hitlerowskiemu najeźdźcy Polakom, otuchy dodawała wiadomość: „Westerplatte broni się nadal!”. Po upływie prawie 79 lat za przyczyną sporu prezydenta Gdańska z szefostwem MON, niejednemu z nas nazwa „Westerplatte” kojarzy się ze zgoła odmiennymi emocjami.