Pułapka średniego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Grudzień 7, 2016|

Konferencja pt.: „Zasada pomocniczości drogą ku społeczeństwu obywatelskiemu”, która 2 grudnia miała miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, uwyraźniła potrzebę wyrwania się z pułapki średniego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tym określeniem nawiązuję do pułapki średniego rozwoju ekonomicznego, przed którą tak często ostrzega wicepremier Mateusz Morawiecki.

Jakiego prezentu od świętego Mikołaja życzę

Grudzień 6, 2016|

Próbując odwlec nieuchronną chwilę, z niepokojem zauważamy, że z roku na rok nasza pociecha coraz dziwniej spogląda na wujka przebranego w strój krasnala z siwą brodą i workiem prezentów. Czy już wie? Czy już się domyśla?

Cywilizacja singli – cywilizacja samotnych. Coraz więcej gospodarstw domowych prowadzonych jest przez pojedyncze osoby

Grudzień 4, 2016|

Statystyki europejskie pokazują, że coraz więcej gospodarstw domowych prowadzonych jest przez pojedyncze osoby. Niegdyś mówiliśmy o nich: „osoby samotne”, „starzy kawalerowie” czy „stare panny”. Dziś używamy terminu „singiel” i „singielka”. Brzmi bardziej przyjaźnie, ale czy czasem nie zagłaskaliśmy jakiegoś problemu?

Obywatelski wiatr od Pomorza

Listopad 29, 2016|

Wiatr od Pomo­rza kolejny raz ma wnieść odświe­ża­jące myśli dla pro­cesu budo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego. W Gdań­sku, w sie­dzi­bie Euro­pej­skiego Cen­trum Soli­dar­no­ści 2 grud­nia spo­tkają się przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, aby oce­nić obecny stan funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego.