Jak nie utracić poparcia dla ochrony ludzkiego życia?

Październik 3, 2016|

Zaognia się publiczna dyskusja nad projektami obywatelskimi dotyczącymi aborcji. W tym kontekście trzeba zastanowić się, w jaki sposób należy działać, aby ludzi pozyskiwać, a nie odtrącać od idei poszanowania życia. W tej sferze świadomość jest bardzo ważna, bo kształtuje postawy, a te przekładają się na działania za czy przeciw życiu.

Starość też radość. Należy uważać, by nie tworzyć dla starszych „ciepłych i bezpiecznych gett”

Wrzesień 30, 2016|

Ponad ćwierć wieku temu ONZ ustanowił dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Z tej okazji w okresie jesiennym mają miejsce różne imprezy skierowane do seniorów. Daje się przy tym zauważyć, że wyraźnie wzrasta w naszym kraju liczba inicjatyw i usług przeznaczonych dla osób starszych. Mają one charakter edukacyjny, zdrowotny, społeczno-kulturalny. Jest to pozytywne zjawisko pod pewnym warunkiem…

Odwaga i Rozwaga. O męskiej sztuce życia

Wrzesień 21, 2016|

1 października bieżącego roku odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim VIII Międzynarodowe Forum Ojców Tato.net. Organizatorzy spodziewają się tysiąca (!) mężczyzn z Polski, USA, Ukrainy, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rumunii i innych krajów. Jest to jedyna tego rodzaju i o takim zasięgu impreza w Polsce i w Europie. Patronat nad przedsięwzięciem przyjął Prezydent RP a wykład otwierający wygłosi Pierwszy Ojciec Rzeczypospolitej prof. Jan Duda. Z tej okazji warto zastanowić się nad świadomością znaczenia taty w rodzinie i klimatem, jaki wokół ojcostwa mamy w naszym kraju.

Polska liderem w ochronie ludzkiego życia

Wrzesień 17, 2016|

Podczas rozmów i spotkań z wieloma osobami z różnych krajów, zaangażowanymi w ochronę ludzkiego życia, zazwyczaj spotykam się z wielkim uznaniem wobec Polski, która po 35 latach legalnej aborcji na życzenie wprowadziła w 1993 r. prawną ochronę życia, zabraniając aborcji z tzw. powodów społecznych. Była to przyczyna większości dokonywanych aborcji, nawet po kilkaset tysięcy rocznie.

Życiowe piętno jednego kieliszka

Wrzesień 9, 2016|

9 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości FASD. To ważne wydarzenie bowiem badania pokazują, że w Polsce wciąż duży odsetek kobiet w ciąży pije alkohol. Tymczasem lekarze i położne rzadko szerzej informują pacjentki o skutkach kontaktu płodu z alkoholem. Tymczasem są to często bardzo poważne zaburzenia umysłowe i fizyczne fachowo nazywane FASD – Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu.