„Jak się masz”? – Świetnie! Jestem Polakiem.

Wrzesień 6, 2016|

Od lat podejmowane są próby promowania Polski za granicą. Prowadzone są cykliczne akcje i jednorazowe przedsięwzięcia. Inicjatorami są instytucje państwowe, media, władze samorządowe, a także podmioty prywatne. Pamiętamy promocję godła „Teraz Polska”, ostatnio zaś akcję „Dobre bo polskie”, skupioną na promowaniu polskich produktów. Dziś na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa pod nazwą Polskiej Fundacji Narodowej. To przedsięwzięcie spółek Skarbu Państwa, które jako swoją misję i cel przyjęło budowanie za granicą pozytywnego obrazu naszego kraju.

Ku budowaniu wspólnoty narodowej

Wrzesień 3, 2016|

Zasadniczo zgadzam się z Marcinem Fijołkiem, który przestrzega przed rozhuśtaniem społecznych emocji, nadawaniem nadmiernego znaczenia zdarzeniom marginalnym i łatwemu uleganiu prowokacji, co miało miejsce do pewnego stopnia m.in. na pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”.

Sukces zaczyna się we wrześniu

Wrzesień 1, 2016|

1 września z jednej strony wyrażamy pamięć o początku straszliwej wojny i jej ofiarach, pamiętamy też o obronie wolności i walce orężnej. Z drugiej strony świadomi jesteśmy, że nasz sukces w dobie obecnej, musi wiązać się z pracą, nakierowaną na wieloraki rozwój przyszłych pokoleń. Temu właśnie celowi służyć ma edukacja – przygotowywać do sukcesu osoby i społeczności. Czy polskie szkolnictwo jest do tego przygotowane? Czy w polskich szkołach wykuwa się mentalność zwycięskiego i pogodnego narodu?

Ku trzeźwości Narodu. Alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji ludzkiej.

Sierpień 9, 2016|

Sierpień, dzięki staraniom kościoła katolickiego, stał się uświęconym miesiącem trzeźwości. W tym roku jest wiele powodów, aby w szczególny sposób potraktować tą tradycję. Przeżywamy 1050. rocznicę chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny. Mieliśmy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a całość spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

Papieska recepta: proszę, dziękuję, przepraszam

Lipiec 29, 2016|

Wczoraj w Krakowie, w sławnym oknie na Franciszkańskiej 3, Ojciec Święty Franciszek zaproponował prostą, ale znakomitą receptę na dobre relacje i rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie.