ABP Tadeusz Gocłowski – wspomnienie

Maj 5, 2016|

W wieku 84 lat zmarł Ks. Abp Tadeuszu Gocłowski. Miałem z Nim szczęście współpracować na niwie spraw społecznych. Zawsze był bardzo zaangażowany w tematykę rodzinną. Bliska mu była ochrona życia ludzkiego od jego poczęcia.

Chcielibyśmy wytrwać w odwadze, dlatego potrzebujemy święta Konstytucji 3 Maja

Maj 1, 2016|

…ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na błogosławieństw oraz, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą Konstytucję uchwalamy…