Polska liderem w ochronie ludzkiego życia

Wrzesień 17, 2016|

Podczas rozmów i spotkań z wieloma osobami z różnych krajów, zaangażowanymi w ochronę ludzkiego życia, zazwyczaj spotykam się z wielkim uznaniem wobec Polski, która po 35 latach legalnej aborcji na życzenie wprowadziła w 1993 r. prawną ochronę życia, zabraniając aborcji z tzw. powodów społecznych. Była to przyczyna większości dokonywanych aborcji, nawet po kilkaset tysięcy rocznie.

Życiowe piętno jednego kieliszka

Wrzesień 9, 2016|

9 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości FASD. To ważne wydarzenie bowiem badania pokazują, że w Polsce wciąż duży odsetek kobiet w ciąży pije alkohol. Tymczasem lekarze i położne rzadko szerzej informują pacjentki o skutkach kontaktu płodu z alkoholem. Tymczasem są to często bardzo poważne zaburzenia umysłowe i fizyczne fachowo nazywane FASD – Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu.

„Jak się masz”? – Świetnie! Jestem Polakiem.

Wrzesień 6, 2016|

Od lat podejmowane są próby promowania Polski za granicą. Prowadzone są cykliczne akcje i jednorazowe przedsięwzięcia. Inicjatorami są instytucje państwowe, media, władze samorządowe, a także podmioty prywatne. Pamiętamy promocję godła „Teraz Polska”, ostatnio zaś akcję „Dobre bo polskie”, skupioną na promowaniu polskich produktów. Dziś na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa pod nazwą Polskiej Fundacji Narodowej. To przedsięwzięcie spółek Skarbu Państwa, które jako swoją misję i cel przyjęło budowanie za granicą pozytywnego obrazu naszego kraju.

Ku budowaniu wspólnoty narodowej

Wrzesień 3, 2016|

Zasadniczo zgadzam się z Marcinem Fijołkiem, który przestrzega przed rozhuśtaniem społecznych emocji, nadawaniem nadmiernego znaczenia zdarzeniom marginalnym i łatwemu uleganiu prowokacji, co miało miejsce do pewnego stopnia m.in. na pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”.

Sukces zaczyna się we wrześniu

Wrzesień 1, 2016|

1 września z jednej strony wyrażamy pamięć o początku straszliwej wojny i jej ofiarach, pamiętamy też o obronie wolności i walce orężnej. Z drugiej strony świadomi jesteśmy, że nasz sukces w dobie obecnej, musi wiązać się z pracą, nakierowaną na wieloraki rozwój przyszłych pokoleń. Temu właśnie celowi służyć ma edukacja – przygotowywać do sukcesu osoby i społeczności. Czy polskie szkolnictwo jest do tego przygotowane? Czy w polskich szkołach wykuwa się mentalność zwycięskiego i pogodnego narodu?