Sianie niepokoju wśród organizacji pozarządowych

Październik 1, 2017|

Senat 28 września przyjął ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które od dawna były oczekiwane przez znaczącą część sektora pozarządowego, wzmacniając jego rolę w formalnej strukturze administracji centralnej. Postulaty podniesienia roli i znaczenia aktywności obywatelskiej, szczególnie w strukturach organizacji pozarządowych przewijały się również w szeregu rozmów podczas niedawnego VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Albo będziemy trzeźwi, albo nie będzie nas wcale

Wrzesień 26, 2017|

W ubiegłym tygodniu (21-23 września 2017) obradował Narodowy Kongres Trzeźwości. Profesjonaliści i eksperci w dziedzinie uzależnień, a także aktywiści trzeźwościowi, parlamentarzyści i duszpasterze obradowali na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Specjalne orędzie do uczestników wystosował papież Franciszek.

Polityka dialogu – świeże inspiracje polskich biskupów

Wrzesień 19, 2017|

Od jakiegoś czasu podkreślam w moich wypowiedziach narastającą w Polsce potrzebę polityki dialogu. Szukając inspiracji dla pogłębienia tego zagadnienia sięgnąłem do najnowszego apelu biskupów z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Wiadomym jest fakt, że w ostatnim czasie znacznemu wyostrzeniu uległy kwestie polsko-niemieckie, związane z reparacjami wojennymi. Sprawa rodzi gorące emocje po obu stronach.

Celna inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka w ochronie dzieci przed i po ich urodzeniu

Wrzesień 14, 2017|

W Polsce co roku na 1000 nowo urodzonych dzieci 3 rodzi się z zaburzeniami rozwojowymi, których przyczyną jest kontakt matki z alkoholem w okresie ich życia płodowego. W związku ze skalą zjawiska i faktem, iż nie ma obecnie uregulowań prawnych pozwalających wystarczająco chronić te dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął inicjatywę zmiany ustaw Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Inicjatywę zgłosił do Prezydenta RP. Jej celem jest umożliwienie otoczenia należną opieką lekarską dziecka pijącej kobiety poprzez zapewnienie jej (również wbrew woli) leczenia w wyspecjalizowanych zakładach opieki.

Szkoła za życiem

Wrzesień 4, 2017|

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Będzie to pierwszy rok realizacji reformy szkolnictwa, dlatego środowisko oświatowe i rodziców czeka sporo organizacyjnych wyzwań. Ja jednak chciałbym podjąć refleksję w innym kierunku.