Wręczono nagrody Pro Ecclesia et Populo za 2016 rok

Styczeń 9, 2017|

Już po raz dziewiętnasty Kapituła przedstawicieli ruchów i organizacji katolickich Archidiecezji Gdańskiej przyznała nagrody Pro Ecclesia et Populo. W niedzielę 8 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem tych wyjątkowych odznaczeń „Dla Kościoła i Narodu”. Uroczystości towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Empire Gospel Choir.

Podczas spotkania odznaczenia i dyplomy uznania „Pro Ecclesia et Populo” za rok 2016 wręczył w imieniu Jego Ekscelencji Abp Sławoja Leszka Głódzia Biskup Pomocniczy Zbigniew Zieliński. Nagrodzeni to:
Ewa i Ireneusz Rogala – zgłoszeni przez Różę Różańca Rodziców za Dzieci pw. św. Jana Boso.
za
inspirację, założenie w 2001 roku i moderowanie katolickiego ruchu świeckich „Różaniec Rodziców za Dzieci”, a także za wielkie zaangażowanie w życie swojej parafii oraz wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Marana Tha”. Dzięki temu działaniu powstały już 3 424 róże, obejmujące ok. 70 tys. rodziców z terenu całego świata, modlących się na różańcu za swoje dzieci.

Teresa Michalska – zgłoszona przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
za
wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, prowadzenie od 10 lat Szkolnego Koła Caritas – wyróżniającego się aktywnością na rzecz pomocy potrzebującym, w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym – oraz za współpracę z Fundacją Hospicyjną i realizację autorskich programów dobroczynnych
i wychowawczych.

Halina Szumiło – zgłoszona przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Gdańsku.
za
zaangażowanie i wieloletnią bezinteresowną służbę potrzebującemu człowiekowi w Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont, działalność w Wolnych Związkach Zawodowych, pracę w Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, wspieranie rodzin wielodzietnych, prowadzenie punktu rozdziału leków dla potrzebujących, a także aktywne przewodniczenie kołu “Civitas Christiana” w Pruszczu Gdańskim.

Zofia Kuropatwińska – zgłoszona przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
za
wszechstronną, wieloletnią pracę w tworzeniu i działalności organizacji katolickich oraz NSZZ „Solidarność” Oświaty, także w okresie stanu wojennego, budowanie ruchu harcerskiego, aktywność w Sekcji Młodych Klubu Inteligencji Katolickiej, budowanie struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczenie Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej oraz działalność w Zarządzie Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

Grzegorz Czaja – zgłoszony przez wspólnotę Spółdzielni Mieszkaniowej „Senior” w Gdyni.
za
wyjątkowe zaangażowanie w życie swojej parafii jako ministranta
i założyciela grupy oazowej oraz animatora zespołu muzycznego, a także za pełnienie roli nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz działalność charytatywną: stałą współpracę i pomoc seniorom zamieszkującym w Domu Seniora w Gdyni, opiekę nad opuszczonymi
i samotnymi.

Dyplom uznania wręczono również chórowi Empire Gospel Choir za cenioną działalność artystyczną, radosne niesienie dobrej nowiny poprzez śpiew i modlitwę oraz propagowanie kultury muzycznej.

Nagrodę dodatkową, wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla Laureatów nagrody Pro Ecclesia et Populo oraz dla chóru Empire Gospel Choir ufundowała Anna Fotyga, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Laureaci otrzymali również specjalne upominki od Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha oraz przedstawicielki Marszałka Województwa Pomorskiego Pani Krystyny Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku.

Share this Post: