Przesłanie do uczestników II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

Październik 2, 2018|

Niektórych zaskakiwać może obecne w nazwie Waszego przedsięwzięcia połączenie dwóch pozornie odległych od siebie pojęć i wartości: nauka (konkretnie Katolicka Nauka Społeczna) oraz festiwal. Pierwsze kojarzy się z suchym systemem wiedzy, skonstruowanym według ścisłych, logicznie powiązanych ze sobą twierdzeń i zasad. Drugie słowo – festiwal – nakierowuje na uczucie radości i święta.

Dysonans przestaje razić gdy włączymy do rozważań pojęcie mądrości. W jednej z biblijnych ksiąg mądrościowych – Księdze Koheleta – znalazłem takie oto stwierdzenie: Mądrość czyni mądrego silniejszym niż dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. (Koh 7:19). Jak w tym momencie nie świętować, nie cieszyć się, gdy dzięki wiedzy, doświadczeniu i osobistej refleksji a nade wszystko Bożej życzliwości, zyskujemy siłę, która pomaga nam pokonywać przeciwności i dokonywać roztropnych wyborów?

Mądrości potrzebujemy na każdym polu, szczególnie w życiu społecznym. Katolicka Nauka Społeczna zwana też Nauczaniem Społecznym Kościoła nie jest ideologią. Nawet recytowanie z pamięci fragmentów dokumentów papieskich i innych światłych przemyśleń nie zapewnia nam jeszcze mądrości, nie jest tym samym wystarczającym powodem do świętowania. Prawdziwa mądrość jest sztuką wyboru tego co najlepsze. I w zdobywaniu tej mądrości Katolicka Nauka Społeczna może nas inspirować, oświecać i utwierdzać. 

Tytuł dzisiejszej konferencji brzmi: „Obywatel – polityk – przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym”. Opisuje on trzy ważne role, które mogą przypadać w udziale trzem różnym osobom. Można jednak spojrzeć na to inaczej. Każdy z nas jest obywatelem bez względu na miejsce jakie odgrywamy w społeczności. Jesteśmy również przedsiębiorcami, ponieważ mamy w swoim umyśle i osobowości wielki kapitał, talent, który może i powinien być pomnożony i spożytkowany. Każdy też jest na swój sposób politykiem czyli osobą, która dokonuje w życiu trudnych wyborów, musi szukać kompromisu, porozumienia, integracji – do tego również potrzebna jest mądrość!

Druga część tytułu zawiera swoiste napięcie, które przeżywamy, będąc w każdej z opisanych wyżej ról. Z jednej strony korzyść własna a z drugiej dobro całości. Taki wybór nastręcza konkretnych problemów, niepokojów i wątpliwości. Rekomendowanym rozwiązaniem jest równoważenie w życiu obu wartości. Takiego wyważenia Wam życzę w czasie całego przebiegu konferencji a to, że odniesie ona swój skutek, poznacie po tym, że na zakończenie będzie w Was chęć do świętowania, gdyż prawdziwa „Mądrość czyni mądrego silniejszym niż dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście.”

Takiej siły Organizatorom i Uczestnikom z serca życzę.

Share this Post: