Z okazji podwójnego święta…

Sierpień 15, 2017|

15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny – Matki Bożej. To także ważna data dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzą swoje święto – Święto Wojska Polskiego. Jest ono związane z bitwą warszawską, która przeszła do historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”.

Odrodzona po ponad stu latach zaborów Polska, obroniła swoje na nowo tworzone Państwo. Rocznica bitwy warszawskiej kieruje naszą uwagę na to co w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze. Na cnoty narodowe, z którymi niezmiennie powinniśmy się utożsamiać – umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w służbie ojczyzny. To właśnie dzięki nim dziś możemy być dumni z polskiego żołnierza, z wielkiej polskiej tradycji naszej wojskowości.

Dziś mamy wyjątkowe od kilkuset lat warunki międzynarodowe i możliwości budowy nowoczesnego i silnego państwa. Państwa przyjaznego obywatelom, tworzącego warunki do godnego życia. Temu wszystkiemu można sprostać tylko poprzez dobrze zorganizowaną pracę i służbę ojczyźnie oraz pamięć o naszej historii.

Pochylając czoła nad bohaterami bitwy warszawskiej, pamiętajmy także o wielu innych pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość, o przetrwanie narodu i nienaruszalność jego granic. Stąd w dniu Święta Wojska Polskiego, chciałbym pozdrowić najserdeczniej kombatantów, którzy doskonale wiedzą co to znaczy walczyć o niepodległość Polski. Wszystkim życzę zdrowia i wiele satysfakcji z podejmowanych działań we wspólnej pracy „ku dobru i chwale Naszej Ojczyzny” – Rzeczypospolitej Polskiej.

Share this Post: