Życzenia Wielkanocne

Kwiecień 18, 2019|

Nadzieja, przepajająca nasze serca dzięki Zmartwychwstaniu, dostarcza nam
wiary, że wzmocni się w nas chęć budowania wspólnoty rodzinnej, lokalnej
i narodowej, cechujących się wzajemnym szacunkiem i służbą wspólnemu
dobru.

Share this Post: