Jak nie utracić poparcia dla ochrony ludzkiego życia?

Październik 3, 2016|

Zaognia się publiczna dyskusja nad projektami obywatelskimi dotyczącymi aborcji. W tym kontekście trzeba zastanowić się, w jaki sposób należy działać, aby ludzi pozyskiwać, a nie odtrącać od idei poszanowania życia. W tej sferze świadomość jest bardzo ważna, bo kształtuje postawy, a te przekładają się na działania za czy przeciw życiu.

Starość też radość. Należy uważać, by nie tworzyć dla starszych „ciepłych i bezpiecznych gett”

Wrzesień 30, 2016|

Ponad ćwierć wieku temu ONZ ustanowił dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Z tej okazji w okresie jesiennym mają miejsce różne imprezy skierowane do seniorów. Daje się przy tym zauważyć, że wyraźnie wzrasta w naszym kraju liczba inicjatyw i usług przeznaczonych dla osób starszych. Mają one charakter edukacyjny, zdrowotny, społeczno-kulturalny. Jest to pozytywne zjawisko pod pewnym warunkiem…

Polska liderem w ochronie ludzkiego życia

Wrzesień 17, 2016|

Podczas rozmów i spotkań z wieloma osobami z różnych krajów, zaangażowanymi w ochronę ludzkiego życia, zazwyczaj spotykam się z wielkim uznaniem wobec Polski, która po 35 latach legalnej aborcji na życzenie wprowadziła w 1993 r. prawną ochronę życia, zabraniając aborcji z tzw. powodów społecznych. Była to przyczyna większości dokonywanych aborcji, nawet po kilkaset tysięcy rocznie.

Życiowe piętno jednego kieliszka

Wrzesień 9, 2016|

9 września na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości FASD. To ważne wydarzenie bowiem badania pokazują, że w Polsce wciąż duży odsetek kobiet w ciąży pije alkohol. Tymczasem lekarze i położne rzadko szerzej informują pacjentki o skutkach kontaktu płodu z alkoholem. Tymczasem są to często bardzo poważne zaburzenia umysłowe i fizyczne fachowo nazywane FASD – Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu.