Polityka dialogu – świeże inspiracje polskich biskupów

Wrzesień 19, 2017|

Od jakiegoś czasu podkreślam w moich wypowiedziach narastającą w Polsce potrzebę polityki dialogu. Szukając inspiracji dla pogłębienia tego zagadnienia sięgnąłem do najnowszego apelu biskupów z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Wiadomym jest fakt, że w ostatnim czasie znacznemu wyostrzeniu uległy kwestie polsko-niemieckie, związane z reparacjami wojennymi. Sprawa rodzi gorące emocje po obu stronach.

Celna inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka w ochronie dzieci przed i po ich urodzeniu

Wrzesień 14, 2017|

W Polsce co roku na 1000 nowo urodzonych dzieci 3 rodzi się z zaburzeniami rozwojowymi, których przyczyną jest kontakt matki z alkoholem w okresie ich życia płodowego. W związku ze skalą zjawiska i faktem, iż nie ma obecnie uregulowań prawnych pozwalających wystarczająco chronić te dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął inicjatywę zmiany ustaw Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Inicjatywę zgłosił do Prezydenta RP. Jej celem jest umożliwienie otoczenia należną opieką lekarską dziecka pijącej kobiety poprzez zapewnienie jej (również wbrew woli) leczenia w wyspecjalizowanych zakładach opieki.

Szkoła za życiem

Wrzesień 4, 2017|

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Będzie to pierwszy rok realizacji reformy szkolnictwa, dlatego środowisko oświatowe i rodziców czeka sporo organizacyjnych wyzwań. Ja jednak chciałbym podjąć refleksję w innym kierunku.

Nasz sierpień

Sierpień 26, 2017|

Czy Państwo odczuwacie czasem zmęczenie demokracją? Może to nie demokracja nas męczy lecz jej mozolna nauka? Zaczęło się niedawno bo zaledwie 37 lat temu…

Z okazji podwójnego święta…

Sierpień 15, 2017|

15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny – Matki Bożej. To także ważna data dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzą swoje święto – Święto Wojska Polskiego. Jest ono związane z bitwą warszawską, która przeszła do historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”.