Marzenie o przedsiębiorczości społecznej młodzieży

Październik 21, 2017|

Duch przedsiębiorczości ma tajemniczą naturę. Zwodnicze jest przekonanie, że u podstaw przedsiębiorczości leży głównie dążenie do zysku. To co naprawdę często motywuje przedsiębiorcę, to w istocie wizja i czerpanie satysfakcji z procesu realizacji swoich pomysłów.

Dlaczego potrzebujemy dialogu?

Październik 10, 2017|

Od sierpnia 1980, który był początkiem polskich i europejskich przemian politycznych, nasze państwo odzyskało zdolność do samostanowienia, upadł monopol władzy i reżym gospodarki centralistycznej, działa samorządność lokalna, obywatel ma o wiele większy wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w społeczności w której żyje, coraz lepiej wspieramy rodziny, jesteśmy zamożniejsi i z większą nadzieją możemy myśleć o przyszłości.

O przygodzie bycia tatą na IX Międzynarodowym Forum Tato.net

Październik 6, 2017|

30 września w Łochowie niedaleko Warszawy gościło ponad pół tysiąca mężczyzn, którzy wysłuchiwali wykładów i prezentacji, dyskutowali podczas paneli, dzielili się świadectwem w grupach tematycznych, odnawiali przyjacielskie więzi i nawiązywali szereg nowych kontaktów. Na co dzień panowie ci znają się z Klubów Ojca, rozsianych po całej Polsce i Europie, z kilkudniowych warsztatów poświęconych kształceniu ojcowskich kompetencji, a także letnich wypraw na kajaki i skałki, odbywanych wspólnie z dziećmi. Przyjeżdżają też osoby nowe, zaciekawione rozmachem imprezy i jakością programu. Przyciąga ich wszystkich najwspanialsza przygoda, jaką może przeżyć mężczyzna – przygoda bycia tatą.

Sianie niepokoju wśród organizacji pozarządowych

Październik 1, 2017|

Senat 28 września przyjął ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które od dawna były oczekiwane przez znaczącą część sektora pozarządowego, wzmacniając jego rolę w formalnej strukturze administracji centralnej. Postulaty podniesienia roli i znaczenia aktywności obywatelskiej, szczególnie w strukturach organizacji pozarządowych przewijały się również w szeregu rozmów podczas niedawnego VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.