Pełne poparcie Senatu dla ustanowienia odznaczenia Krzyża Zachodniego

Luty 2, 2017|

Senat poparł projekt ustawy dotyczącej ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Odznaczenie to będzie przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom które udzielały różnego innego rodzaju pomocy, zarówno militarnej, jak i cywilnej, w tym charytatywnej Polakom lub obywatelom polskim – w obliczu zagrożenia życia, represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji, przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w Polsce powojennej. Zgodnie z zapisami projektu ustawy Krzyż Zachodni będzie mógł być nadawany zarówno osobom żyjącym, jak i pośmiertnie. Zgodnie z intencją odznaczenie trafi np. do polityków i działaczy politycznych wspierających rząd RP na uchodźstwie i podziemie niepodległościowe oraz opozycję antysystemową w Polsce Ludowej. Dobrym przykładem może być tu np. prezydent USA Ronald Reagan lub premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Jeśli chodzi o potencjalnych kandydatów do odznaczenia jako organizacje i instytucje można wymienić tu „Caritas” oraz inne katolickie i protestanckie organizacje humanitarne oraz centrale związków zawodowych z terenu m.in. Niemiec, Szwecji czy Norwegii. Projekt oparty jest na rozwiązaniach prawnych przyjętych w ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego, która to zakłada możliwość nadań odznaczenia Krzyża Wschodniego osobom narodowości innej niż Polska niosącym

Read More

Pomóżmy rodzinom, ofiarom wojny w Syrii.

Styczeń 28, 2017|

Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych tego brutalnego konfliktu – według różnych szacunków jest to między 250 000 a 500 000 osób. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci.

Jeszcze raz o zamiarze walki z anonimowym informowaniem o krzywdzie dziecka

Styczeń 20, 2017|

Jestem krytyczny wobec pomysłu Ordo Iuris wprowadzenia zakazu anonimowego informowania o krzywdzeniu dzieci, nazywaniu osób, które to czynią „denuncjatorami”, czy uogólniającym stwierdzeniom, że służby socjalne, kuratorskie i sądy rodzinne działają źle. Wiem, że wśród anonimowych informacji znajdują się też oszczerstwa, które krzywdzą rodziny, a niektóre konkretne działania służb społecznych mogą budzić zastrzeżenia.Wyjściem jest doskonalenie pracy tych służb, a nie zakaz ich informowania. Stłuc termometr by nie poznać temperatury nie jest dobrym rozwiązaniem. Niedawno otrzymałem e-mailowy list od Instytutu Ordo Iuris, którego wytłuszczony tytuł brzmiał: „Stop bezkarności anonimowych donosicieli”.

Czy propozycja Ordo Iuris jest dobra dla dzieci?

Styczeń 17, 2017|

W ramach swoich działań Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris podejmuje się ochrony małżeństwa i rodziny, a także ludzkiego życia w każdej jego fazie. Obecnie w ramach kampanii zbierania środków na swoją działalność Ordo Iuris rozsyła informację, że przygotowuje przepisy prawne mające na celu wprowadzenie zapisu, aby osoby informujące instytucje o zaniedbaniach wobec dziecka nie pozostawały bezkarne.