Małżeński tydzień

Luty 12, 2017|

W trakcie trwającego od 7 do 14 lutego 2017 r. trzeciego Tygodnia Małżeństwa, w 11 miastach Polski ma miejsce szereg inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i terapeutycznych, skierowanych do polskich małżonków. Czy ta zakrojona na szeroką skalę akcja pomoże polskim małżonkom?

O tym, jak wzmocnić rozwój demograficzny

Luty 11, 2017|

Wzrost urodzeń w 2016 roku cieszy. Było ich o 16 tysięcy więcej niż rok wcześniej, przy czym w dwóch ostatnich miesiącach roku 2016 (listopadzie i grudniu) przyrost urodzeń w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego wyniósł aż 11 tysięcy.

Pełne poparcie Senatu dla ustanowienia odznaczenia Krzyża Zachodniego

Luty 2, 2017|

Senat poparł projekt ustawy dotyczącej ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Odznaczenie to będzie przyznawane osobom, organizacjom i instytucjom które udzielały różnego innego rodzaju pomocy, zarówno militarnej, jak i cywilnej, w tym charytatywnej Polakom lub obywatelom polskim – w obliczu zagrożenia życia, represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji, przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w Polsce powojennej. Zgodnie z zapisami projektu ustawy Krzyż Zachodni będzie mógł być nadawany zarówno osobom żyjącym, jak i pośmiertnie. Zgodnie z intencją odznaczenie trafi np. do polityków i działaczy politycznych wspierających rząd RP na uchodźstwie i podziemie niepodległościowe oraz opozycję antysystemową w Polsce Ludowej. Dobrym przykładem może być tu np. prezydent USA Ronald Reagan lub premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Jeśli chodzi o potencjalnych kandydatów do odznaczenia jako organizacje i instytucje można wymienić tu „Caritas” oraz inne katolickie i protestanckie organizacje humanitarne oraz centrale związków zawodowych z terenu m.in. Niemiec, Szwecji czy Norwegii. Projekt oparty jest na rozwiązaniach prawnych przyjętych w ustawie o ustanowieniu Krzyża Wschodniego, która to zakłada możliwość nadań odznaczenia Krzyża Wschodniego osobom narodowości innej niż Polska niosącym

Read More

Pomóżmy rodzinom, ofiarom wojny w Syrii.

Styczeń 28, 2017|

Wojna w Syrii toczy się od ponad pięciu lat. Nie ma pełnych statystyk dotyczących liczby ofiar śmiertelnych tego brutalnego konfliktu – według różnych szacunków jest to między 250 000 a 500 000 osób. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci.